Hvem er TimeOut Fyn?​

​TimeOut Fyn er et højrisikosikret krisecenter efter Serviceloven §109, midlertidigt ophold på krisecenter, og har 14 døgnpladser for kvinder og medfølgende børn til og med det 17. år.

TimeOut Fyn har døgnbemanding med vagter, og du kan derfor henvende dig døgnet rundt. Vi tilbyder at hente dig (og medfølgende børn) i hele Danmark, så du får sikkerhed og tryghed fra første kontakt.

Hvis du medbringer en Iphone eller en Apple computer eller Ipad, og hvis det er muligt, skal du slå “find my iphone” fra på samtlige elektroniske genstande, inden du ankommer til vores krisecenter.

Målgruppe

TimeOut Fyn tager imod dig, der har været udsat for fysisk, psykisk, digital, seksuel, økonomisk og/eller materiel trussel og/eller vold i nære relationer eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Desuden tager TimeOut Fyn også imod dig, der, ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering anses som værende ”særligt truet”. Det betyder, hvis du er truet på livet, eller hvis der er risiko for, at din partner/familie er opsøgende.

TimeOut Fyn har desværre ikke mulighed for at indskrive kvinder, der har et aktivt misbrug (alkohol, stoffer eller piller), eller hvor der er mistanke om svær psykisk lidelse (psykose, paranoide forestillinger mm), gangbesværede eller kørestolsbrugere.

Værdier og faglig tilgang

TimeOut Fyn tror på, at det grundlæggende fundament for, at et menneske kan få blik for og adgang til egne styrker og ressourcer og dermed mulighed for at opnå nye indsigter til forandringer, udspringer af anerkendelse og værdsættelse.

Derfor tager TimeOut Fyn udgangspunkt i den tyske filosof Axel Honneths anerkendelsesteori med de tre sfærer;

  • Privatsfæren
    • Det, at blive mødt med kærlighed og med følelsesmæssig opmærksomhed, er nødvendigt for at udvikle og/eller vedligeholde selvtillid.
  • Den retslige sfære
    • Det, at blive mødt som et autonomt og respekteret menneske, giver en reel oplevelse af ligeværd.
  • Den solidariske sfære
    • Det, at blive værdsat i det sociale fællesskab, er en forudsætning for også at føle sig værdifuld i fællesskabet.

Desuden har TimeOut Fyn en recovery-understøttende og empowerment-fokuseret tilgang, hvor der tages afsæt i dine egne ønsker og oplevelser af, hvad du har brug for støtte til, da TimeOut Fyn har en klar overbevisning om, at enhver kvinde er kompetent i sit eget liv og selv ved, hvad der kan fungere i en given problemstilling og løsning.​

TimeOut Fyn er med fokus på dig i vores højrisikosikret krisecenter

Støtte, rådgivning og vejledende samtale.​

Døgnåbent for dig

Vores krisecenter er højrisikosikret og har døgnåbent for dig, som har brug for hjælp.

Stor omsorg og høj faglighed

Med stor omsorg og høj faglighed, hjælper vi med en ny tilværelse i trygge og rolige rammer.

Afhentning i hele Danmark

Tøv aldrig med at kontakt os. Vi hjælper dig med afhentning i hele Danmark.

Dagligt liv på TimeOut Fyn​

Når du tager ophold på TimeOut Fyn, vil du få din egen møbleret “stue” med dobbeltseng, skab, sofa- og spise arrangement, TV, køle/fryseskab, elkedel og mikroovn. Der er mulighed for at få 2 sammenhængende stuer, hvis du har mere end 3 børn med. Nogle af stuerne er også lettere afskærmet, hvis vi vurderer, at du måtte have behov for det.

Du har ansvar for at holde din “stue” ren.​

TimeOut Fyn tilbyder særdeles gode faciliteter og aktivitetsområder, både ude og inde for medfølgende børn.

Du har ansvar for opsyn af evt. medfølgende barn/børn.​

Under opholdet

Her vil du (og evt. medfølgende barn/børn) få en fast kontaktperson, som enten er socialrådgiver eller pædagog. Alt personale arbejder anerkendende, medinddragende og helhedsorienteret, så du kan finde ud af, hvad du har brug for i din aktuelle livssituation.

Du vil få tilbudt samtaler og dermed have mulighed for at få bearbejdet akutte kriser og traumer, så du kan holde fast i din beslutning, blive i stand til at kunne klare dig selv og skabe grobund for et liv uden vold. Desuden bliver der serveret 3 hovedmåltider til dig og evt. medfølgende barn/børn.

Efter opholdet

Efter endt ophold, er der mulighed for at få efterværn – et tidsbegrænset CTI-forløb – dog kun efter aftale med hjemkommune. Såfremt du får et CTI-forløb, betyder det, at du vil få tilknyttet en CTI-medarbejder fra krisecentret, som vil følge dig, når du flytter ud i egen bolig.

Har du spørgsmål omkring ophold, er du altid velkommen til at ringe, skrive en mail, eller møde op på adressen (efter aftale) og få en støttende, rådgivende og/eller vejledende samtale.

Vi står til rådighed for dig 24/7
​Ring straks - så hjælper vi dig videre!

Har du brug for hjælp eller
​ønsker du at høre nærmere?

Hvis du er udsat for vold, har du ret til ophold på et kvindekrisecenter.

Du kan frit kontakte TimeOut Fyn, døgnet rundt, for at høre om der er plads.

Du behøver ikke at henvende dig til en forvaltning eller andre myndigheder først.

Det er heller ikke et krav, at du har politianmeldt volden.

Du kan evt. også bede en fra dit netværk om at kontakte TimeOut Fyn.

TimeOut Fyn ApS  •  CVR: 40969829